Posljednja novost

Popis područja s oznakom A

11. siječnja
2019.
Više

Ovlašteni revizor obvezan je ostvariti najmanje 120 bodova stalnog stručnog usavršavanja u neprekinutom razdoblju od 3 godine u području obavljanja revizorskih usluga, od čega najmanje 60 bodova stalnog stručnog usavršavanja treba biti iz osnovnih aktivnosti, uz uvjet da u svakoj godini ostvari najmanje 35 bodova stalnog stručnog usavršavanja, od kojih je 20 bodova iz osnovnih aktivnosti navedenih u članku 7. stavku 1. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18).


Arhiva novosti

Informacija o izdavanju potvrda štedišama glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd, koje su poslovale na području Republike Hrvatske

24. prosinca
2018.
Više

Ministarstvo financija Republike Hrvatske izvješćuje štediše glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd, koje su poslovale na području Republike Hrvatske, da su za izdavanje potvrda o tome da devizni štediša nije ostvario pravo na osnovi devizne štednje niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ, nadležne financijske institucije:

• Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10,
• Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Radnička cesta 44 i
• Hrvatska gospodarska banka d.d. u stečaju, Zagreb, odnosno, Stečajna masa iza Hrvatske gospodarske banke d.d. u stečaju, Zagreb, Tina Ujevića 13.


Obavijest o isplati državnih poticajnih sredstava za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova

19. prosinca
2018.
Više

Ministarstvo financija isplatilo je 18. prosinca 2018. godine iz Državnog proračuna Republike Hrvatske na račune dobrovoljnih mirovinskih fondova ukupno 65.548.496,25 kuna državnih poticajnih sredstava za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova za 2017. godinu.

Mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima dužna su primljeni iznos državnih poticajnih sredstava upisati na osobne račune članova fonda u roku osam radnih dana od primitka iznosa.


pozadina.JPG
border.jpg

Novo na webu

Rezultati aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija

1

više

02.01.2019.

Plan isplata proračunskim korisnicima za siječanj 2019.

2

više

02.01.2019.

Polica osiguranja od nezgode

3

više

02.07.2018.

Javni natječaj za provedbu projekta „Savjetovanje potrošača“ II./2018.

4

više

18.05.2018.

ESF i Strukturni fondovi

5

2. nabava usluge vanjskog suradnika 

10.08.2017.