Posljednja novost

Informacija za javnost

19. studenoga
2015.
Više

Sve prijave koje je poslala Udruga Franak u vezi nepravilnosti u aneksima ugovora o kreditima u švicarskim francima i izračunima konverzije trebaju biti poslane Hrvatskoj narodnoj banci, u čijoj je nadležnosti navedena problematika , te koja treba postupati po zaprimljenim prijavama.

O tome je ministar financija Boris Lalovac razgovarao s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem i zahtijevao da HNB postupi prema tim prijavama.

Ministarstvo financija očekuje da će HNB brzo reagirati po zaprimljenim prijavama.


Arhiva novosti

Informacija za javnost

13. studenoga
2015.
Više

Ministarstvo financija u suradnji s Udrugom Franak analizira pritužbe i na temelju dostupnih podataka nacrte aneksa ugovora, te obavijesti o izračunu konverzije kredita koje su poslane potrošačima.

Po isteku zakonskog roka, kada svih osam banaka izvrši svoju zakonsku obvezu dostave izračuna konverzije kredita zajedno sa prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu, te po isteku zakonskog roka u kojem su banke dužne na svojim mrežnim stranicama objaviti kalkulator na temelju kojeg je izračunata konverzija zajedno sa mišljenjem ovlaštenog revizora ili sudskog vještaka da je kalkulator izrađen u skladu sa zakonskim odredbama i nakon njihove detaljne analize, rezultati analize bit će proslijeđeni Hrvatskoj narodnoj banci na daljnje postupanje.

U slučaju kršenja Zakona o potrošačkom kreditiranju prema vjerovnicima će biti poduzete zakonom predviđene sankcije.


Odluka o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

13. studenoga
2015.
Više

Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici održanoj 07. listopada 2015. godine, Odluku o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti. Odluka, čiji sastavni dio čine Nacionalna strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti, objavljena je u Narodnim novinama, br.: 108/15.


pozadina.JPG
border.jpg

Novo na webu

Poziv na aukciju trezorskih zapisa

1

više

26.11.2015.

Konverzija kredita u CHF

2

više

20.11.2015.

Registar neporeznih davanja

3

Prezentacija

Registar neporeznih davanja

Upiti i komentari

10.09.2015.

Plan isplata proračunskim korisnicima za studeni 2015. godine

4

više

03.09.2015.

Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

5

više

14.01.2015.