Državni proračun 2014. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Opći dio Državnog proračuna RH za 2014. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 44.5 KB
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda za 2014. godinu 122 KB
EXCEL DOCUMENT Izvrsenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2014. godinu 111.5 KB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja za 2014. godinu 72 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja za 2014. godinu - analitika 106 KB

Posebni dio Državnog proračuna RH za 2014. godinu po proračunskim korisnicima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Organizacijska klasifikacija 33.75 KB
EXCEL Ekonomska klasifikacija 400.93 KB
EXCEL Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti) 932.78 KB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2014. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2014. godini 116 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini 26.84 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2014. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2014. godini 66.5 KB
EXCEL Izdana jamstva u 2014. godini 22.99 KB
EXCEL DOCUMENT Plaćanja po jamstvima u 2014. godini 78.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2014. godini 97.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje prihoda Državnog proračuna u 2014. godini 176.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje rashoda i računa financiranja u 2014. godini 398 KB
TEXT DOCUMENT Manjak Državnog proračuna u 2014. godini 57 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2014. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2014. DAB 168.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2014. Hrvatske vode 245 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana za 2014. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 123.22 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana za 2014. Hrvatske ceste 91.87 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2014. CERP 145 KB

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2014. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2014. godini 51 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2014. godinu 43.5 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2014. godini 1.54 MB

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. studenoga 2014. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 141 od 1. prosinca 2014. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 53.5 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 32.06 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 502 KB
EXCEL Račun financiranja 25.32 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Državnog proračuna 1.54 MB
PDF Završne odredbe 18.36 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu 25 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu 148.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu 25 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu 58.65 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu 26 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu 111.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu 26 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu 76.88 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu 26 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu 122 KB

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, br. 141/14)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 47.71 KB

Polugodišnji zvještaj o izvršenju Državnog proračuna

Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2014. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 43 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 104.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje prihoda i primitaka rashoda i izdataka 107 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 90.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 68 KB

Posebni dio Državnog proračuna RH po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 756 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima 1.77 MB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 631 KB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj lipanj 2014.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju 93 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 51.5 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o jamstvima 47 KB
EXCEL Izdana jamstva 18.19 KB
EXCEL Plaćanja po jamstvima 38.43 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonoskih pokazatelja 132.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje prihoda državnog proračuna 170.5 KB
EXCEL Obrazloženje rashoda i računa financiranja 215.37 KB
TEXT DOCUMENT Manjak državnog proračuna 32.5 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvršenje financijskog plana - Hrvatske ceste 85.88 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - CERP 143 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - DAB 177.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 126.65 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Hrvatske vode 199 KB

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i i zdataka izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvanproračunskih korisnika 51.5 KB

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 21. ožujka 2014. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 39 od 27. ožujka 2014. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 52.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja 74.5 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 493.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 69 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Državnog proračuna 1.53 MB
PDF Završne odredbe 18.44 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu 11.83 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu 121 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu 11.42 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu 55.4 KB

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, br. 39/14)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 32.59 KB

 

Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 4. prosinca 2013. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 152 od 17. prosinca 2013. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 48.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 74.5 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 568 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 48.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 666.72 KB
TEXT DOCUMENT Završne odredbe 25 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 195.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 27 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 76.8 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 27 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 144.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 27 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2014. i pojekcije za 2015. i 2016. g. 103.41 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 27.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. g. 160.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani Državni proračun i Financijski planovi izvan proračunskih korisnika za 2014. g. i projekcije za 2015. i 2016. g. 39.5 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu 205.5 KB
EXCEL Obrazloženje financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu 1.31 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 116.5 KB