Državni proračun 2015. godina

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu  

Opći dio Državnog proračuna RH za 2015. g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 44.5 KB
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda za 2015. godinu 133.5 KB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja za 2015. godinu 74 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja za 2015. godinu - analitika 107 KB

Posebni dio Državnog proračuna RH za 2015. g. po proračunskim korisnicima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Organizacijska klasifikacija 37.14 KB
EXCEL Ekonomska klasifikacija 421.13 KB
EXCEL Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti) 1.1 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015. g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015. godini 140.5 KB
EXCEL DOCUMENT Stanje obveza 128 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015.g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015. godini 27.4 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2015.g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2015. godini 80.5 KB
EXCEL DOCUMENT Jamstva 130 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2015. godini 143.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna RH u 2015. godini 2.19 MB
TEXT DOCUMENT Deficit općeg proračuna u 2015. godini 41.5 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2015. g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2015. DAB 172 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2015. Hrvatske vode 239.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana za 2015. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 121.6 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana za 2015. Hrvatske ceste 94.97 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2015. CERP 149 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2015. HZZO 218 KB

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2015.g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2015. godini 79.5 KB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu 39.5 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015. godini 1.64 MB

__________________________________________________________________________________________

  

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. rujna 2015. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 103A/15 od 28. rujna 2015. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 52.5 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 34.6 KB
EXCEL Rashodi poslovanja i rashodi od prodaje nefinancijske imovine 92.35 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 66 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2015. g. 1.54 MB
PDF Završne odredbe 18.37 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 25 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu 144.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 25 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu 56.61 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 26 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. 108.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 26.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. 76.27 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 24.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. 158.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu 520.14 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 103A/15) 129.45 KB

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2015. g.

Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2015.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 44 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 113.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 115.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 70 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 95.5 KB

Posebni dio Državnog proračuna po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj-lipanj 2015.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 144.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima 2.06 MB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 794 KB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj - lipanj 2015.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju 89 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvješće o korištenju proračunske zalihe 22.83 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima države

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim državnim jamstvima 61.5 KB
EXCEL Izdana jamstva 21.68 KB
EXCEL DOCUMENT Plaćanje po jamstvima 86 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 153 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje prihoda državnog proračuna 196 KB
EXCEL Obrazloženje rashoda i računa financiranja 107.1 KB
EXCEL Manjak državnog proračuna 20.79 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Hrvatske vode 201 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 304.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Državna agencija za osiguranje štednih uloga 173.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Hrvatske ceste 210.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Hrvatski zavod za zdrvastveno osiguranje 197 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Centar za restrukturiranje i prodaju 147.5 KB

Obrazloženje financijskih planova izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvanproračunskih korisnika 51.5 KB

____________________________________________________________________________________

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 2. prosinca 2014. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 148 od 15. prosinca 2014. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 50 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 33.22 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi od prodaje nefinancijske imovine 1.04 MB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 64.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 1.83 MB
PDF Završne odredbe 18.68 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 27 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 149 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 28 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 57.11 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 108 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 27.5 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 73.05 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 128.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 27 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu 164.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani Državni proračun i Financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 39 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 207.87 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 6.48 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu 102 KB