Državni proračun 2017. godina

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 17. studenoga 2017. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 113/17 od 18. studenoga 2017. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 55 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 37.54 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 408 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 62 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 2.28 MB

Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu 26 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu 150.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu 26 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu 146.36 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu 106 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu 26.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu 85.85 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu 137.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 26 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 146 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu 38.5 KB

Obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu 229.57 KB

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu 74.41 KB

_________________________________________________________________________________________

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2017.

Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 47 KB
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda 1.-6.2017 137 KB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja 1.-6.2017 73 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 1.-6.2017 96 KB

Posebni dio Državnog proračuna po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Organizacijska klasifikacija 1.-6.2017 39.19 KB
EXCEL Ekonomska klasifikacija 1.-6.2017 415.86 KB
EXCEL DOCUMENT Programska klasifikacija 1.-6.2017 2.13 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 1.-6.2017 85.81 KB
EXCEL Stanje obveza na dan 30.6.2017 60.33 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 1.-6.2017 18.08 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima 1.-6.2017 26.24 KB
EXCEL DOCUMENT Jamstva 75.5 KB

Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka te deficit općeg proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 1.-6.2017 124.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna RH 1.-6.2017 319 KB
EXCEL Deficit općeg proračuna 1.-6.2017 24.89 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2017. s obrazloženjem

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskih voda za 1.-6.2017 199.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 1.-6.2017 108.72 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Hrvatskih cesta za 1.-6.2017 91.08 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 1.-6.2017 170.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 1.-6.2017 134.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1.-6.2017 197.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 1.-6.2017 48.5 KB

Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 1.-6.2017 26.41 KB

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 15. prosinca 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 119 od 20. prosinca 2016. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 52.5 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.31 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.04 MB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 72.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 2.24 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 297 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. 27 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 133.3 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 232.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan FZOEU za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 186.58 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje stednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 255.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 304.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu 61 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcije za 2018 i 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 364.08 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 6.91 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu 160.4 KB