Državni proračun 2017. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 44 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 210 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 148 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 122 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 160.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 102.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja prema izvorima financiranja 118 KB

Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. po proračunskim korisnicima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Organizacijska klasifikacija 142.5 KB
EXCEL DOCUMENT Programska klasifikacija 2.44 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 136.86 KB
EXCEL Stanje obveza 56.49 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2017. 20.59 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2017. 27.75 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva 53 KB
EXCEL Aktivna jamstva 57.39 KB
EXCEL DOCUMENT Plaćanja po jamstvima 63 KB
EXCEL Potraživanja po jamstvima 25.47 KB
EXCEL Potraživanja po danim zajmovima temeljem Ugovora o prijenosu sredstava 14.02 KB

Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna te deficit općeg proračuna u 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 214 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske 571 KB
TEXT DOCUMENT Deficit općeg proračuna 42 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2017. s obrazloženjem

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskih voda 207.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja financijskog plana Hrvatskih voda 70.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 112.49 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 40.6 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Hrvatskih cesta 119.44 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenje financijskog plana Hrvatskih cesta 34.76 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 219 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskog plana Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 26.58 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju 152.5 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju 26.58 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 259.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 58 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja financijskih planova izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2017. 52 KB

Obrazloženje izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za 2017. 1.97 MB

Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2017. 151 KB

  

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 17. studenoga 2017. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 113/17 od 18. studenoga 2017. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 55 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 37.54 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 408 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 62 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 2.28 MB

Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu 26 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu 150.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu 26 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu 146.36 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu 106 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu 26.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu 85.85 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu 137.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 26 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 146 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu 38.5 KB

Obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu 229.57 KB

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu 74.41 KB

_________________________________________________________________________________________

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine

Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 47 KB
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda 1.-6.2017 137 KB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja 1.-6.2017 73 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 1.-6.2017 96 KB

Posebni dio Državnog proračuna po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Organizacijska klasifikacija 1.-6.2017 39.19 KB
EXCEL Ekonomska klasifikacija 1.-6.2017 415.86 KB
EXCEL DOCUMENT Programska klasifikacija 1.-6.2017 2.13 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 1.-6.2017 85.81 KB
EXCEL Stanje obveza na dan 30.6.2017 60.33 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 1.-6.2017 18.08 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima 1.-6.2017 26.24 KB
EXCEL DOCUMENT Jamstva 75.5 KB

Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka te deficit općeg proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 1.-6.2017 124.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna RH 1.-6.2017 319 KB
EXCEL Deficit općeg proračuna 1.-6.2017 24.89 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2017. s obrazloženjem

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskih voda za 1.-6.2017 199.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 1.-6.2017 108.72 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Hrvatskih cesta za 1.-6.2017 91.08 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 1.-6.2017 170.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 1.-6.2017 134.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1.-6.2017 197.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 1.-6.2017 48.5 KB

Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 1.-6.2017 26.41 KB

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 15. prosinca 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 119 od 20. prosinca 2016. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 52.5 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.31 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.04 MB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 72.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 2.24 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 297 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. 27 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 133.3 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 232.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan FZOEU za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 186.58 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje stednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 255.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 304.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu 61 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcije za 2018 i 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 364.08 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 6.91 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu 160.4 KB