Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA KOLOVOZ 2015.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

4.8.-12.8.

2.983.084,4

  1.1. redovne mirovine - pošte

4.8.-7.8.

4.8.-7.8.

245.392,4

     1.1.1. I. tranša  

 4.8.

 35.698,2

     1.1.2. II. tranša  

 7.8.

 209.694,2

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.8.

10.8.

2.488.447,2

  1.3. mirovine u inozemstvo

11.8.

11.8.

156.189,8

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.8.

12.8.

93.065,0

2. socijalna skrb-naknade

17.8.-19.8.

17.8-18.8.

148.316,7

 2.1. I. tranša  

 17.8.

 127.892,1

 2.2. II. tranša  

 18.8.

 20.424,6

3. naknade za nezaposlene

6.8.-10.8.

6.8.-10.8.

122.886,8

 3.1. I. tranša  

 6.8.

 52.773,1

 3.2. II tranša  

 7.8.

 53.331,7

 3.3. III. tranša  

 10.8.

 16.782,0

4. trajna prava branitelja

14.8.

14.8.

49.353,6

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo socijalne
    politike i mladih)

18.8.

18.8.

83.577,0

6. doplatak za djecu

18.8.-20.8.

18.8.

135.522,1

UKUPNO  

 

3.522.750,6

                                                                                                                                  POMOĆNIK MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNI DRŽAVNI RIZNIČAR

                              

 

                                            Miljenko Fičor