Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA TRAVANJ 2015.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja  

1.4.-14.4.

2.987.198,2

  1.1. redovne mirovine - pošte

1.4.-7.4.

1.4.-7.4.

254.636,2

  1.1.1. I tranša  

 1.4.

 152.499,7

  1.1.2. II. tranša  

 7.4.

 102.136,5

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.4.

10.4.

2.481.834,0

  1.3. mirovine u inozemstvo

13.4.

13.4.

156.643,1

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

14.4.

14.4.

94.084,9

2. socijalna skrb-naknade

16.4.-20.4.

16.4.-20.4.

162.058,0

 2.1. I. tranša  

 15.4.

 6.883,2

 2.2. II. tranša  

 17.4.

 134.433,2

 2.3. III. tranša  

 20.4.

 20.741,6

3. naknade za nezaposlene

7.4.-9.4.

7.4.-9.4.

152.498,7

 3.1. I. tranša  

 7.4.

 74.891,6

 3.2. II. tranša  

 8.4.

59.874,8

 3.3. III. tranša  

 9.4.

 17.732,3

4. trajna prava branitelja

14.4.

14.4.

49.303,9

5. porodiljne naknade (dio koji
isplaćuje Ministarstvo socijalne
politike i mladih)

20.4.

17.4.

82.382,5

6. doplatak za djecu

21.4.

21.4.

95.104,9

UKUPNO  

 

3.528.546,2

                                                                                                                                  POMOĆNIK MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNI DRŽAVNI RIZNIČAR

                              

 

                                            Miljenko Fičor