Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA SRPANJ 2015.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

 

 

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.7.-7.7.

 

 

     1.1.1. I. tranša  

 3.7.

 35.956,9

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.7.

 

 

  1.3. mirovine u inozemstvo

13.7.

 

 

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

14.7.

 

 

2. socijalna skrb-naknade

16.7.-20.7.

 

 

3. naknade za nezaposlene

3.7.-7.7.

 

 

  3.1. I. tranša  

 3.7.

 16.693,9

4. trajna prava branitelja

14.7.

 

 

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo socijalne
    politike i mladih)

17.7.

 

 

6. doplatak za djecu

20.7.-22.7.

 

 

UKUPNO  

 

52.650,8

                                                                                                                                  POMOĆNIK MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNI DRŽAVNI RIZNIČAR

                              

 

                                            Miljenko Fičor