Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA VELJAČU 2016.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

4.2.-12.2.

2.997.847,8

  1.1. redovne mirovine - pošte

4.2.-8.2.

  4.2.-8.2.

231.617,3

  1.1.1. I. tranša  

 4.2.

   34.227,2

  1.1.2. II. tranša  

 5.2.

   104.562,4

  1.1.3. III. tranša  

 8.2.

 92.827,7

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.2.

10.2.

   2.516.840,7

  1.3. mirovine u inozemstvo

11.2.

 11.2.

157.477,4

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.2.

12.2.

91.912,4

2. socijalna skrb-naknade

17.2.-19.2.

 

 

3. naknade za nezaposlene

3.2.-8.2.

3.2.-5.2.

166.351,5

 3.1. I. tranša  

 3.2.

 38.329,4

 3.2. II. tranša  

 4.2.

 90.367,0

 3.3. III. tranša  

 5.2.

 37.655,1

4. trajna prava branitelja

15.2.

 

 

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo socijalne
    politike i mladih)

18.2.

 

 

6. doplatak za djecu

19.2.-22.2.

 

 

UKUPNO  

 

      3.164.199,3

                                                                                                                                 

POMOĆNIK MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNI DRŽAVNI RIZNIČAR