Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA RUJAN 2019.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

03.09.-12.09.

03.09.-12.09.

3.470.865,6

  1.1. redovne mirovine - pošte

03.9.-05.09.

03.9.-05.09.

 172.815,7

     1.1.1. I. tranša  

03.09.

 27.997,5

     1.1.2. II. tranša  

04.09.

 77.951,6

     1.1.3. III. tranša  

05.09.

66.866,6

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.09.

10.09.

3.029.141,6

  1.3. mirovine u inozemstvo

11.09.

11.09.

186.045,9

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.09.

12.09.

82.862,4

2. socijalna skrb-naknade

17.09.-18.09.

 

3. naknade za nezaposlene

04.09.-13.09.

04.09.-10.09.

69.410,0

    3.1. I. tranša  

 04.09.

23.931,4

    3.2. II. tranša  

 05.09.

 40.139,5

    3.3. III. tranša  

10.09.

  5.339,1

4. trajna prava branitelja

13.09.

13.09.

54.283,6

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo za demografiju,
    obitelj, mlade i socijalnu politiku)

19.09.

 

6. doplatak za djecu

17.09.-19.09.

 

UKUPNO  

 

 

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo