Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA PROSINAC 2014.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja  

 

2.968.506,0

  1.1. redovne mirovine-pošte

3.-8.12.

3.-8.12.

265.446,3

    1.1.1. I tranša  

 3.12.

 37.903,0

    1.1.2. II tranša  

 5.12.

 123.577,1

    1.1.3. III tranša  

 8.12.

 103.966,2

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.12.

10.12.

2.459.087,0

  1.3. mirovine u inozemstvo

11.12.

11.12.

149.184,4

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.12.

12.12.

94.788,3

2. socijalna skrb-naknade

17.-19.12.

 

  2.1. I. tranša  

 17.12.

 133.931,0

  2.2. II. tranša  

 18.12.

 19.553,9

3. naknade za nezaposlene

3.-5.12.

3.-8.12.

133.046,3

   3.1. I tranša  

 3.12.

 11.118,7

   3.2. II tranša  

 4.12.

 80.404,2

   3.3. III tranša  

 5.12.

30.648,9

   3.4. IV tranša  

 8.12.

 10.874,5

4. trajna prava branitelja

14.12.

12.12.

49.625,8

5. porodiljne naknade

18.12.

18.12.

144.668,1

6. doplatak za djecu

19.12.

 

UKUPNO  

 

3.449.331,1

                                                                                                                                  POMOĆNIK MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNI DRŽAVNI RIZNIČAR

                              

 

                                            Miljenko Fičor