Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA KOLOVOZ 2016.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

2.8.-12.8.

3.010.649,1

  1.1. redovne mirovine - pošte

2.8.-4.8. 

2.8.-4.8.

219.298,6

  1.1.1. I. tranša  

 2.8.

 33.122,5

  1.1.2. II. tranša  

 3.8.

 98.244,6

  1.1.3. III. tranša  

 4.8.

 87.931,5

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.8.

10.8.

2.540.288,8

  1.3. mirovine u inozemstvo

11.8.

11.8.

159,430,6

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.8.

12.8.

91,631,1

2. socijalna skrb-naknade

18.8.-22.8. 

17.8.-22.8.

154.914,0

  2.1. I. tranša  

17.8.

 133,832,4

  2.2. II. tranša  

 18.8.

 21.081,6

3. naknade za nezaposlene

 4.8.-10.8.

4.8.-10.8.

104.954,4

  3.1. I. tranša  

3.8.

 28.059,0

  3.2. II. tranša  

4.8.

 32.347,3

  3.3. III. tranša  

10.8.

 44.548,1

4. trajna prava branitelja

12.8.

12.8.

47.662,4

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo socijalne
    politike i mladih)

18.8.

18.8.

82.270,5

6. doplatak za djecu

18.8.-19.8.

18.8.

123.631,3

UKUPNO  

 

3.524,081,7

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo