Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA LIPANJ 2016.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

3.6.-14.6.

3.004.130,5

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.6.-7.6.

3.6.-7-6.

223.719,7

  1.1.1. I. tranša  

 3.6.

 33.802,0

  1.1.2. II. tranša  

 6.6.

 101.466,9

  1.1.3. III. tranša  

 7.6.

 88.450,8

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.6.

10.6.

2.531.300,0

  1.3. mirovine u inozemstvo

13.6.

13.6.

159.524,0

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

14.6.

14.6.

89.586,8

2. socijalna skrb-naknade

17.6.-21.6.

 

163.546,3  

 2.1. I. tranša  

 17.6.

 104.832,8

 2.2. II. tranša  

 20.6.

 58.713,5

3. naknade za nezaposlene

3.6.-8.6.

3.6.-9.6.

111.889,6  

 3.1. I. tranša  

 3.6.

 25.858,4

 3.2. II. tranša  

 6.6.

 32.866,1

 3.3. III. tranša  

 9.6.

 53.165,1

4. trajna prava branitelja

14.6.

14.6.

47.716,4

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo socijalne
    politike i mladih)

17.6.

 17.6.   

80.587,5   

6. doplatak za djecu

21.6.-24.6.

21.6.

125.077,6

UKUPNO  

 

3.532.947,9 

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo