Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA RUJAN 2016.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

2.9.-13.9.

 3.025.949,5

  1.1. redovne mirovine - pošte

2.9.-6.9. 

 2.9.-6.9.

 218.916,1

     1.1.1. I tranša   

 2.9.

33.144,7

     1.1.2. II tranša   

 5.9.

 98.108,6

     1.1.3. III tranša   

 6.9.

 87.662,8

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

9.9.

 9.9.

 2.555.565,0

  1.3. mirovine u inozemstvo

12.9.

 12.9.

 160.321,1

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

13.9.

13.9.

 91.147,4

2. socijalna skrb-naknade

19.9.-21.9. 

 19.9.-20.9.

 153.732,1

 2.1. I. tranša  

 19.9.

 132.850,6

 2.2. II. tranša  

 20.9.

 20.881,5

3. naknade za nezaposlene

 5.9.-9.9.

5.8.-8.9.

105.685,4

      3.1. I tranša   

5.9.

 27.256,0

      3.2. II tranša   

6.9.

 35.384,8

      3.3. III tranša   

8.9.

 43.044,6

4. trajna prava branitelja

14.9.

14.9.

 47.351,3

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo socijalne
    politike i mladih)

19.9.

19.9.

 81.326,2

6. doplatak za djecu

20.9.-22.9.

 21.9.

 124.827,7

UKUPNO  

 

 3.538.872,2

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo