Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA SVIBANJ 2016.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

4.5.-12.5.

3.013.042,5

  1.1. redovne mirovine - pošte

4.5.-6.5.

4.5.-6.5.

225.710,8

      1.1.1. I. tranša  

 4.5.

 33.959,2

      1.1.2. II. tranša  

 5.5.

 101.961,8

      1.1.3. III. tranša  

 6.5.

 89.789,8

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.5.

10.5.

2.535.240,4

  1.3. mirovine u inozemstvo

11.5.

11.5.

160.552,8

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.5.

12.5.

91.538,5

2. socijalna skrb-naknade

18.5.-20.5.

17.5.-18.5.

   158.409,3

      2.1. I. tranša   

 17.5.

 137.689,0

      2.2. II. tranša  

 18.5.

 20.720,3

3. naknade za nezaposlene

4.5.-10.5.

4.5.-10.5.

  120.071,7

      3.1. I. tranša   

4.5.

 28.142,5

      3.2. II. tranša  

5.5.

 40.110,4

     3.3. III. tranša  

10.5.

   51.818,8

4. trajna prava branitelja

13.5.

13.5.

47.775,4

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo socijalne
    politike i mladih)

18.5.

   18.5. 

    81.047,6

6. doplatak za djecu

20.5.-24.5.

23.5.

125.612,7

UKUPNO  

 

   3.545.959,2

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo