Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA SRPANJ 2016.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

5.7.-13.7.

3.009.723,7

  1.1. redovne mirovine - pošte

5.7. - 7.7. 

5.7.-7.7.

221.509,8

      1.1.1. I. tranša  

5.7.

 33.466,1

      1.1.2. II. tranša  

6.7.

 99.470,3

      1.1.3. III. tranša  

 7.7.

 88.573,4

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

11.7.

11.7.

2.538.525,2

  1.3. mirovine u inozemstvo

 12.7.

12.7.

158.122,5

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

13.7.

13.7.

91.566,2

2. socijalna skrb-naknade

 18.7. - 21.7.

 

 

  2.1. I. tranša  

 18.7.

 134.845,9

  2.2. II. tranša  

 19.7.

20.675,9

3. naknade za nezaposlene

5.7. - 8.7.

5.7.-8.7.

103.446,4

  3.1. I. tranša  

 5.7.

 8.065,5

  3.2. II. tranša  

 6.7.

 47.880,7

  3.3. III. tranša  

 8.7.

 47.500,2

4. trajna prava branitelja

14.7.

14.7.

47.877,5

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo socijalne
    politike i mladih)

18.7.

18.7.

80.051,0

6. doplatak za djecu

19.7. - 21.7.

19.7.

124.575,4

UKUPNO  

 

3.521.195,8

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo