Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA KOLOVOZ 2018.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

3.8.-14.8.

3.8.-14.8.

3.175.289,3

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.8.-7.8.

3.8.-7.8.

180.504,3

  1.1.1. I. tranša  

 3.8.

 28.634,8

  1.1.2. II. tranša  

 6.8.

 81.649,4

  1.1.3. III. tranša  

 7.8.

 70.220,1

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.8.

10.8.

 2.733.392,7

  1.3. mirovine u inozemstvo

13.8.

13.8.

176.420,2

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

14.8.

14.8.

84.972,1

2. socijalna skrb-naknade

 17.8.-21.8.

 

 

3. naknade za nezaposlene

3.8.-14.8.

3.8.-9.8.

69.127,0

 3.1. I. tranša  

 3.8.

 8.072,9

 3.2. II . tranša  

 6.8.

 45.590,8

 3.3. III. tranša  

 9.8.

 16.463,3

4. trajna prava branitelja

14.8.

14.8.

53.873,0

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo za demografiju,
    obitelj, mlade i socijalnu politiku)

17.8.

 

 

6. doplatak za djecu

 14.8.-17.8.

14.8.

101.350,3

UKUPNO  

 

 

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo