Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA SVIBANJ 2015.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja  

4.5.-13.5.

2.981.643,5

  1.1. redovne mirovine - pošte

4.5.-8.5.

4.5.-8.5.

252.250,7

  1.1.1. I. tranša  

4.5.

 36.359,0

  1.1.2. II. tranša  

6.5.

 114.552,4

  1.1.3. III. tranša  

 8.5.

 101.339,3

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

11.5.

11.5.

2.482.679,4

  1.3. mirovine u inozemstvo

12.5.

12.5.

152.961,3

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

13.5.

13.5.

93.751,5

2. socijalna skrb-naknade

18.5.-20.5.

 

 

 2.1. I. tranša  

 18.5.

 134.206,6

 2.2. II. tranša  

 19.5.

 20.820,1

3. naknade za nezaposlene

6.5.-8.5.

6.5.-8.5.

132.801,4

 3.1. I. tranša  

6.5.

 43.700,1

 3.2. II. tranša  

 7.5.

 60.094,9

 3.3. III. tranša  

 8.5.

 29.006,4

4. trajna prava branitelja

14.5.

14.5.

49.221,4

5. porodiljne naknade (dio koji
isplaćuje Ministarstvo socijalne
politike i mladih)

18.5.

18.5.

83.149,3

6. doplatak za djecu

18.5.-20.5.

19.5.

145.882,6

UKUPNO  

 

3.547.724,9

                                                                                                                                  POMOĆNIK MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNI DRŽAVNI RIZNIČAR

                              

 

                                            Miljenko Fičor