Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA LISTOPAD 2016.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

4.10.-12.10.

3.028.798,0

  1.1. redovne mirovine - pošte

4.10.-6.10. 

4.10.-6.10.

216.197,0

    1.1.1. I tranša  

 4.10.

 32.725,8

    1.1.2. II. tranša  

 5.10.

 96.737,4

    1.1.3. III. tranša  

 6.10.

 86.733,8

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.10.

10.10.

2.559.484,2

  1.3. mirovine u inozemstvo

11.10.

11.10.

162.141,5

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.10. 

12.10.

90.975,3

2. socijalna skrb-naknade

17.10.-19.10.

17.10.-18.10.

151.011,4

 2.1. I.tranša  

 17.10.

 130.028,1

 2.2. II. tranša  

 18.10.

 20.983,3

3. naknade za nezaposlene

5.10.-10.10. 

5.10.-11.10.

94.807,6

 3.1. I. tranša  

 5.10.

 15.648,6

 3.2. II. tranša  

 6.10.

 39.215,0

 3.3. III. tranša  

 11.10.

 39.944,0

4. trajna prava branitelja

 14.10.

14.10.

47.642,3

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo socijalne
    politike i mladih)

 18.10.

18.10.

80.901,9

6. doplatak za djecu

20.10.-24.10. 

19.10.

117.967,4

UKUPNO  

 

3.521.128,6

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo