Neprofitno računovodstvo

Pravilnik o financiranju izborne promidžbe

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 70 KB
EXCEL DOCUMENT Obrasci 85 KB
TEXT DOCUMENT Potvrda o primitku donacije 31.5 KB

Državno izborno povjerenstvo na svojoj web stranici objavilo je uputu političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i članovima predstavničkih tijela JLP(R)S izabranih s liste grupe birača u svezi dostave i objave godišnjih financijskih izvješća.

Registar neprofitnih organizacija

- za ulazak u Registar kliknuti ovdje 

Potvrda o upisu u Registar neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija ne izdaje potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija. Potvrdu čini izlistana (isprintana) stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon pretrage Registra. Za pretragu je dovoljno unijeti samo OIB.

Obrasci za Registar neprofitnih organizacija

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT 1.  Za upis: Obrazac: RNO 41 KB
TEXT DOCUMENT 2.  Upute za popunjavanje obrasca RNO 39 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT 1. Za promjene: Obrazac: RNO-P 35 KB
TEXT DOCUMENT 2. Upute za popunjavanje obrasca RNO-P 23 KB

Ispunjene i ovjerene Obrasce RNO i RNO-P  dostaviti poštom na adresu:

Ministarstvo financija
Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb

 

Institucionalni okvir računovodstva za neprofitne organizacije

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08) 179.67 KB
TEXT DOCUMENT Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 7/09) 69 KB
TEXT DOCUMENT Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine158/13) 41 KB
EXCEL Uredba o izmjeni uredbe o računovodstvu neprofitnih organzacija (Narodne novine 44/14) 14.45 KB
EXCEL DOCUMENT Računski plan 135.5 KB
EXCEL DOCUMENT Stope amortizacije 21.5 KB
PDF Uputa o primjeni članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija 63.93 KB
TEXT DOCUMENT Pravilnik o financiranju izborne promidžbe (Narodne novine, br. 50/11 i 93/11) 73.5 KB

Novo

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija 27.12.2013. 41 KB
EXCEL DOCUMENT Računski plan koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014. 135.5 KB

Najčešća pitanja neprofitnih organizacija i odgovori

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Računovodstvo neprofitnih organizacija 386.5 KB

Financijski izvještaji za neprofitne organizacije s ugrađenim kontrolama

 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT S-PR-RAS za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka i za razdoblje 1. siječnja - 30. rujna 344.5 KB
EXCEL DOCUMENT BIL-NPF i PR-RAS-NPF za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 521 KB
EXCEL DOCUMENT PR-RAS-NPF za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 372 KB

Uputa o primjeni članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o primjeni članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija 63.93 KB

Upute za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Za sve upite vezano uz primjenu Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, obratite se na e-mail kontakt.

Izvještavanje na temelju zahtjeva Direktive Vijeća EU 2011/85/EU

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Obrazac za podatke neprofitnih organizacija za Direktivu 2011-85-EU u 2014. godini 41.5 KB

Obrazac ispunjavaju neprofitne organizacije samo ako su u bazi sektorske klasifikacije po europskoj metodologiji ESA 95, objavljenoj od Državnog zavoda za statistiku, razvrstane u podsektor središnje države, te su o potrebi ispunjavanja obrasca obaviještene od Ministarstva financija.