Pretpristupni ekonomski program

Pretpristupni ekonomski program (PEP) jedan je od najznačajnijih dokumenata koji država kandidat za ulazak u Europsku uniju izrađuje u okviru multilateralnog fiskalnog nadzora.

Cilj PEP-a je utvrditi prikladnu ekonomsku politiku i strukturne reforme te razviti institucionalne i analitičke kapacitete za sudjelovanje u procedurama multilateralnog nadzora Ekonomske i monetarne unije (EMU). Stoga se u PEP-u detaljno razrađuje smjer ekonomske i strukturne politike zemlje kandidata u nadolazećem srednjoročnom razdoblju.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pretpristupni ekonomski program 2012.-2014. 1.51 MB
PDF Pretpristupni ekonomski program 2011.-2013. 1.17 MB
PDF Pretpristupni ekonomski program 2010. -2012. 1000.51 KB
PDF Pretpristupni ekonomski program 2009.- 2011. 1013.09 KB
PDF Pretpristupni ekonomski program 2008. - 2010. 1002.25 KB
PDF Pretpristupni ekonomski program 2007. - 2009. 1.16 MB
PDF Pretpristupni ekonomski program 2006. - 2008. 1.22 MB
PDF Pretpristupni ekonomski program 2005. - 2007. 1.21 MB