Državni proračun za 2009.

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka 93.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja za 2009 i analitika 97 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 202.5 KB
EXCEL DOCUMENT Ekonomska klasifikacija 1.15 MB
EXCEL DOCUMENT Organizacijska klasifikacija 916.5 KB
EXCEL DOCUMENT Programska klasifikacija 4.33 MB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju 28 KB
EXCEL DOCUMENT Kratkoročno zaduživanje 33.5 KB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 285.5 KB
EXCEL DOCUMENT Dana državna jamstva 228.5 KB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdaci po jamstvima 45.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 176.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 156 KB
EXCEL DOCUMENT Hrvatske vode 150 KB
EXCEL DOCUMENT Hrvatske ceste 148 KB
EXCEL DOCUMENT Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 100.5 KB
EXCEL DOCUMENT Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 138 KB
EXCEL DOCUMENT Hrvatski fond za privatizaciju 85.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja izvanprpačunskih korisnika 41 KB
TEXT DOCUMENT Deficit općeg proračuna 39 KB
TEXT DOCUMENT Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna 459.5 KB

 

Hrvatski sabor donio je na svojoj sjednici od 15. prosinca 2008. godine Državni proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, Financijske planove za 2009. godinu izvanproračunskih korisnika i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu.
Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 149 od 20.12.2008. godine

 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu 865.87 KB
PDF Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu 90.23 KB
PDF Obrazloženje financijskih planova proračunskih korisnika 2.25 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani Državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu 22.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2009. godinu Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 85.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2009. godinu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 105.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2009. godinu Hrvatskih cesta 168 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2009. godinu Hrvatskog fonda za privatizaciju 73 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2009. godinu Hrvatskih voda 133.5 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2009. 10.11 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. 17 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2009. 10.08 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju 9.96 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda 9.71 KB

  

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

Hrvatski sabor donio je na svojoj sjednici od 31. srpnja 2009. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, Izmjene i dopune Financijskih planova za 2009. godinu izvanproračunskih korisnika i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu.
Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 95 od 3.8.2009. godine.


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2009. 1.07 MB

Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Hrvatskih voda 143.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Hrvatskih cesta 147 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene Konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. 34.5 KB

Obrazloženje izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. 140.94 KB

Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju DPRH za 2009. godinu 23.35 KB

 

 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Očitovanje MF na amandmane na Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna za 2009. 60.7 KB

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

Hrvatski sabor donio je na svojoj sjednici od 17. srpnja 2009. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, Izmjene i dopune Financijskih planova za 2009. godinu izvanproračunskih korisnika i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu.


Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 86 od 18. srpnja 2009. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2009. 1.19 MB

Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Hrvatskih voda 151 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 97.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 124.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene Konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. 34 KB

Obrazloženje izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. 98.93 KB

Izmjene Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2009. 19.04 KB

  

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu


Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 3. travnja 2009. godine donio je Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, Izmjene i dopune Financijskih planova za 2009. godinu izvanproračunskih korisnika i Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 44. od 9. travnja 2009. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2009. 1.08 MB

Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Hrvatskih voda 151.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Hrvatskih cesta 148.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 98.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Hrvatskog fonda za privatizaciju 84.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 120 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene Konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. 28.5 KB

Obrazloženje izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. 124.2 KB

Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2009. 20.53 KB